Forest Park Dendrolog Opole

- Ekspertyzy i opinie dendrologiczne
- Nadzór dendrologiczny
- Inwentaryzacja drzew i krzewów
- Operaty brakarskie
- Dendrolog
- Brakarz 

Nasi klienci

Poznaj naszych klientów i dołącz do elitarnego grona

lasy państwowe klient
tauron klient
gaz system klient
Wody Poslkie klient
RDOŚ klient

Dendrolog Opole

Usługa dendrologiczna Opole, to pojęcie, które jest związane z nauką o drzewach, czyli dendrologią. Osoba zajmująca się dendrologią nazywana jest dendrologiem. Dendrolodzy badają i zajmują się szeroko pojętymi drzewami, ich strukturą, wzrostem, rozmieszczeniem geograficznym, ekologią, klasyfikacją i innymi aspektami związanymi z drzewami.

Opinie dendrologiczne

Nadzór dendrologiczny

Inwentaryzacja drzew

Inwentaryzacja krzewów

Dendrolog

Brakarz

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

509 944 151
883 815 722

Odwiedź

Ligota Tułowicka 89A, 
Tułowice 49-130

Napisz

biuro@eforest.pl
www.inwertaryzacjadrzew.pl

Dendrolog Opole

Główne zadania dendrologa obejmują:

 • Badania nad drzewami: Dendrolodzy prowadzą badania naukowe nad różnymi gatunkami drzew, ich morfologią, fizjologią, genetyką itp.
 • Klasyfikacja drzew: Dendrolodzy zajmują się klasyfikacją i identyfikacją różnych gatunków drzew. To może obejmować opisywanie nowych gatunków, badanie ich zróżnicowania genetycznego i tak dalej.
 • Zachowanie i ochrona środowiska: Dendrolodzy badają wpływ drzew na środowisko i vice versa. Mogą również być zaangażowani w projekty dotyczące ochrony lasów, zrównoważonego zarządzania drzewami i poprawy jakości środowiska.
 • Hodowla drzew: Dendrolodzy mogą pracować nad hodowlą drzew, starając się uzyskać odmiany o lepszych właściwościach, takich jak odporność na szkodniki, szybszy wzrost, itp.
 • Edukacja: Dendrolodzy mogą pracować w dziedzinie edukacji, dzieląc się swoją wiedzą na temat drzew i ich roli w ekosystemie. Mogą prowadzić wykłady, warsztaty i inne formy edukacji.
 • Zarządzanie lasami: Dendrolodzy często współpracują z leśnikami i innymi specjalistami ds. zarządzania lasami w celu monitorowania i utrzymania zdrowia lasów.

Nasza firma 

Zakład Usług Leśnych FOREST jest firmą świadczącą profesjonalne usługi z zakresu opinii, nadzoru oraz inwentaryzacji zieleni. Firma jest ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na kwotę 1 000 000 zł.

100%

profesjonalizmu

50 

miast

65

pracowników

10

na rynku

Poznaj nasze projekty

Przedstawiamy Państwu ciekawe przykłady projektów które wykonaliśmy w ostatnim czasie

150+ 
projektów

inwentaryzacji zieleni 

kopice

KOPICE

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem zabytkowego Parku Zamkowego w Kopicach. Obszar prac 25 ha. Inwestor ZARMEN S.A. Realizacja 2020

pkp opole

OPOLE

Inwentaryzacja przyrodnicza drzew i krzewów w ramach prac rewitalizacyjnych linii kolejowej nr 136. PKP S.A. Realizacja 2019

KARLIK

GOGOLIN

Opinia dendrologiczna stanu zdrowia Dębu ,,KARLIK’’. Inwestor PKP S.A. Realizacja 2019

brukarz katowice

KATOWICE

Operat brakarski drewna. GDDKiA Realizacja 2020

DANE
KONTAKTOWE

Działamy na terenie całego kraju - atrakcyjna oferta
Zapraszamy do kontaktu :

Pytania i odpowiedzi dotyczące usług dendrologa Opole :

Opinia dendrologiczna Opole może być potrzebna w różnych sytuacjach, zazwyczaj związanych z drzewami i ich wpływem na otoczenie. Oto kilka sytuacji, w których opinia dendrologiczna może być konieczna:

 • Planowanie urbanistyczne: Przed rozpoczęciem dużego projektu budowlanego, zwłaszcza w obszarach miejskich, może być wymagane uzyskanie opinii dendrologicznej. Dendrolodzy oceniają, jakie konsekwencje projektu mogą mieć dla istniejących drzew, a także proponują środki ochrony i zachowania zieleni.
 • Zagrożenie dla drzew: Jeśli drzewo jest uznawane za zagrożone, na przykład przez choroby, szkodniki, zły stan techniczny lub konieczność wycięcia z innych powodów, opinia dendrologiczna może być wymagana przed podjęciem decyzji o wycince. Ocena dendrologiczna może pomóc określić, czy drzewo można uratować, czy też jest konieczne jego usunięcie.
 • Zmiana zagospodarowania terenu: Przy zmianach w zagospodarowaniu terenu, takich jak budowa nowych dróg, parkingów czy innych infrastrukturalnych projektów, opinia dendrologiczna może być wymagana, aby ocenić, jakie konsekwencje projektu mogą mieć dla istniejącej roślinności.
 • Konieczność przeprowadzenia prac przy drzewach: Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac przy drzewach, takich jak przycinanie, formowanie czy też zabiegi pielęgnacyjne, może być konieczne uzyskanie opinii dendrologicznej. Dendrolodzy Opole pomagają określić, jakie prace są zalecane i jak można minimalizować wpływ na zdrowie drzew.
 • Sprawy prawne: W niektórych przypadkach opinia dendrologiczna może być używana jako dowód w sprawach sądowych, zwłaszcza gdy istnieją spory dotyczące wycinki drzew lub związanych z nimi problemów.
W każdej sytuacji, gdzie drzewa są istotnym elementem, opinia dendrologiczna może pomóc w podejmowaniu bardziej informowanych decyzji, uwzględniając ekologiczne i naukowe aspekty związane z drzewami.

Koszty operatu dendrologicznego Opole mogą znacząco się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak lokalizacja, rozmiar obszaru, skomplikowanie projektu, ilość drzew do zbadania i ocenić, a także wymagania prawne i regulacyjne danego regionu. Koszty mogą być także różne w zależności od firmy lub specjalisty, który wykonuje operat dendrologiczny.

Aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów operatu dendrologicznego, zazwyczaj najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z lokalnymi firmami lub specjalistami oferującymi usługi dendrologiczne. Firmy te będą mogły dostosować swoje oferty do konkretnych potrzeb i warunków danego projektu.

W ogólności koszty operatu dendrologicznego mogą obejmować:

 • Inspekcję terenu: Ocena drzew na miejscu, obejmująca identyfikację gatunków, ocenę ich zdrowia i stanu technicznego.
 • Przygotowanie dokumentacji: Opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki inspekcji, analizę zagrożeń, zalecenia dotyczące konserwacji czy wycinki drzew, jeśli to konieczne.
 • Raport dendrologiczny: Sporządzenie formalnego raportu dendrologicznego, który może być wymagany przez lokalne władze, planistów miejskich, inwestorów czy inne zainteresowane strony.
 • Wymagane zgody: Koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych zgód czy pozwoleń, które mogą być konieczne na podstawie zaleceń zawartych w raporcie dendrologicznym.

Pamiętaj, że koszty te mogą różnić się w zależności od regionu i specyfikacji projektu. Warto skonsultować się z kilkoma specjalistami i uzyskać oferty, aby dokładnie oszacować koszty operatu dendrologicznego w konkretnym przypadku.

Ekspertyzę dendrologiczną może wykonać specjalista w dziedzinie dendrologii, czyli osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w badaniach drzew oraz ocenie ich stanu zdrowia. Oto kilka grup osób, które mogą być uprawnione do wykonania ekspertyzy dendrologicznej:

 • Dendrolodzy: To naukowcy lub specjaliści zajmujący się nauką o drzewach, znający się na klasyfikacji gatunków, ich ekologii, fizjologii i zdrowiu. Dendrolodzy posiadają wiedzę, która pozwala im ocenić stan drzewa oraz formułować zalecenia dotyczące jego pielęgnacji czy w razie konieczności wycinki.
 • Arborysta: Arborysta to specjalista ds. drzew, który jest przeszkolony w dziedzinie praktycznej opieki nad drzewami. Arborysta może oceniać stan zdrowia drzew, podejmować decyzje dotyczące przycinania, usuwania, a także udzielać porad dotyczących pielęgnacji drzew.
 • Inżynier leśnik: Inżynier leśnik zajmuje się zarządzaniem lasami, ale może także mieć doświadczenie w ekspertyzach dendrologicznych, zwłaszcza w kontekście oceny lasów czy zagrożeń dla drzew.
 • Pracownik służb komunalnych: Osoby pracujące w służbach komunalnych, zwłaszcza te zajmujące się zazielenianiem miast, parków i terenów publicznych, mogą mieć doświadczenie w ekspertyzach dendrologicznych.
 • Biura projektowe i firmy specjalistyczne: Wiele biur projektowych i firm specjalizujących się w architekturze krajobrazu, ochronie środowiska czy inżynierii krajobrazu zatrudnia specjalistów od dendrologii, którzy są w stanie przeprowadzić ekspertyzę dendrologiczną.
 • Warto pamiętać, że osoba wykonująca ekspertyzę dendrologiczną powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i być zaznajomiona z miejscowymi przepisami i normami dotyczącymi drzew. W niektórych jurysdykcjach ekspertyzy dendrologiczne mogą być również wymagane do uzyskania specjalnych uprawnień czy certyfikatów.